بوسه و نوازش لازمه يك عشق گرم و آتشين است وگرنه هم آغوشي را آدم ميتواند با هر كسي
داشته باشد بدون آنكه واقعا عاشق طرف باشد ( اين امر بخصوص در مورد مردان صدق ميكند ) .
خيليها با بوسيدن اصلا رابطه خوبي ندارند و يا حتي نميدانند كه چگونه بايد طرف خودشان را ببوسند يا
لب بگيرند و در هماغوشي خود با يك نفر ديگر اصلا بوسيدن و نوازش كردن را فراموش ميكنند . ( يا كنار
ميگذارند .) دو انسان زماني بوسه ، آنهم از نوع داغ و آتشين آن ، با هم رد و بدل ميكنند كه به هم
 احساس عميق دارند . بوسيدن فرزند توسط والدين ، يا بوسيدن دوستان معمولي ، بوسه نيست ، بلكه
 ماچ كردن است براي نشان دادن احساس دوستي و محبت بدون آنكه ربطي به رابطه جنسي داشته
باشد . بوسه تنها بين دو عاشق ، كه به هم احساس عميق دارند ، رد و بدل ميشود .
ممكن است كساني باشند كه فكر كنند ، بدن و هيكل خوبي ندارند و به همين دليل دوست نداسته
 باشند يا ميترسند كه طرف بدن آنها را نوازش كند و زشتي بدنشان را ببيند ، اما اصلا اينطور نيست ،
 ضربالمثل ليلي را از چشم مجنون بنگريد ، فراموش نكنيم و اين را بدانيم كه رد و بدل كردن بوسه هاي
 آتشين و اروتيكي در يك معاشقه امري است بسيار حياتي . با ممانعت ما از نوازش كردن طرف يا
جلوگيري از مورد نوازش واقع شدن از سوي شريك جنسي ، هم خود را از لذت و شرر و حال كردن محروم
 كردهايم و هم طرف را ، امر نوازش و بوسه در نزديكتر كردن دو نفر به هم و برقراري ارتباط حسي و دروني
 به هم و حتي ارتقا حس احترام آنها به هم ، نقش والايي دارد .
هستند كساني كه براي طفره از بوسيدن بهانه ميآورند ، مثلا با خود ميگويند كه طرف بلد نيست اينكار را
 بكند ، يا دهان طرف بو ميدهد . پس دوش گرفتن و مسواك زدن را فراموش نكنيد ، مسئله بلد بودن
؟؟؟؟؟ بله ميتوان با كمي تمرين ، بوسيدن را ياد گرفت ، به اين هم خواهيم رسيد . در اهميت بوسيدن
 هرچه گفته شود ، بتز هم كم است ، فقط اشارهاي بكنيم و بگذريم : هستند كساني كه ( بخصوص
بعضي از زنان ) حاظرند ساعتها صرف بوسيدن و معاشقه كنند ، مسئله ديگر اينكه گاهي اوقات يك رابطه
 جنسي ميتواند تنها در بوسههاي داغ و آتشين و نوازش خلاصه شود .

 

يادگيري بوسيدن
*********************
همانطور كه در بالا اشاره شد ، بوسه و بوسيدن را ميتوان ياد گرفت ، فقط كمي تمرين لازم است . براي
تمرين هم به يك شريك لازم نداريد ؛
 سر فرصت ، ريلكس و بدون استرس در خلوت ، پشت دست خود را به دهانتان نزديك كنيد ، زبان خود را
 كمي جلو بياوريد طوري كه پشت لبهايتان قرار بگيرد ، لبها را آرام به پشت دست خود برسانيد ، لبهاي
 نرم ( و كمي مرطوب ) و رلكس شده خود را ( با فاصله از هم ) روي پشت دست متمركز كنيد ، زبان خود
 را بيرون داده طوري كه به پشت دست شما برسد و بعد با كمي فشار سطح پشت دست ( در فاصلهاي
 كه دو لب شما از هم قرار گرفتهاند )‌ را با زبان خود بليسيد . حين كار ، اينجا . آنجا ، كمي پوست دست
 خود را مك بزنيد ، حالات ليسيدن را عوض كنيد و .... اينكار به شما تجربه ميآموزد كه در برخورد با شريك
 عشقي خود چگونه عمل نمائيد .
 هدگام نزديك شدن به طرف خود ، اورا ببوئيد ، بعد ببوسيد ، لبهاي بالايي و پائيني طرف را جداگانه
ببوسيد ، مك بزنيد و يادتان باشد كه هيچ عجلهاي بخرج ندهيد ، بعد هر دو لب طرف را ببوسيد ، بعد از
 مدتي زبان خود را يواش لاي لبهاي طرف قرار داده و بطور ملايم به درون دهانش فشار دهيد و با زبان
 خود قسمتهاي داخل دهان و زبان او را نوازش كنيد ، بليسيد . ميتوان سر طرف را با دو دست گرفت ( نه
طوري كه طرف بترسد يا او را خفه كنيد ) و زبان خود را تا آنجا كه ميتوانيد به حلق او بفرستيد ، به طرف
 فرصت نفس كشيدن را بدهيد ، اجازه دهيد كه او هم زبان شما را بليسد و مك بزند . اينگونه بوسه ها
 ،حس شوري در دو طرف ايجاد ميكند كه بايد آن را چشيد و مزه كرد بوسه بايد با احساس و طولاني
باشد و نبايد بسادگي از آن گذشت ، بوسه بايد پر هوس و پر شرر باشد ، همانطور كه گفته شد ،
بوسههاي خود را تنها به لب و دهان طرف خلاصه نكنيد . بوسيدن ، ليس زدن و نوازش بايد شامل حال
 تمام قسمتهاي پوست طرف شود . در امر بوسيدن و نوازش كردن موهاي سر ، گوشها ، لاله گوش و
اطراف آن ، داخل گوش ( با زبان خود ) ، زير گلو ، تمام فاصله سر تا شانهها ، تمام صورت ، دستها ،
انگشتان ، پشت دست ، كف دست و ... ابتكار به خرج دادن هم يادتان نرود . ماساژ ملايم قسمتهاي
مختلف بدن كه ديگر به قول معروف نورعلانور است . اين را بدانيم كه موهاي سر ، دهان و دستها سه
 قسمت بسيار حساس هر فردي هستند و روي آنها بيشتر كار كنيد . اجازه دهيد كه طرف هم همين كار
 را براي شما انجام دهد . اينكار باعث ميشود كه هم نقاط حساس بدن خود را بشناسيد و هم با بدن
طرف و نقاط حساس آن آشتا شويد . لازم به گفتن نيست كه هر فردي ممكن است از تمام اين
نوازشهاي گفته شده خوشش بيايد يا فقط بخشهايي از آن را بپسنديد ، اما انجام اينكار همانطور كه
 گفته شد ، يعني از طريق تجربه و خطا ، باعث شناخت بهتر شما دو نفر از همديگر ميشود و به شما
 كمك ميكند كه دفعات بعد روي نقاط بيشتر حساس طرف تمركز كنيد . موضوع ديگر اينكه بعضيها
 نوازشهاي خيلي ملايم ( طوري كه تماس خيلي كمي بين دست شما و بدن طرف باشد ،) را ميپسندند
 و تعدادي هم نوازشهاي با تماس بيشتر را ترجيح ميدهند .
دو ).
بوسه و نوازش و ماساژ دادن و گرم در آغوش گرفتن و گرم بخود فشار دادن نه تنها لذت رابطه جنسي
ميدهد بلكه استرس را هم از بين ميبرد و هر دوي شما را خمار عشق ميكند .
 درباره بوسيدن و لب گرفتن ، يك راهنمايي كوچيك براي اهل فن :
 اگر خمير دندان خوش بو و خوش طعمي سراغ داريد ، بد نيست كه آن را در كنار خود داشته باشيد و هر
 از گاهي ، فقط يه ذزه ( خيلي كم ) آن را در دهان خود مزه كنيد و بعد زبان خود را به دهان طرف فرو
بريد . و يادتان نرود كه تمرين كنيد . سعي كنيم بوسيدن ، نوازش و تحريك و ماساژ را ياد بگيريم و دوست
 بداريم و حواس خود را روي آن متمركز كنيم و لذت ببريم . توجه به مسائل فوق باعث ميشود كه ما فقط
يك رابطه جنسي سريع و پنج دقيقهاي نداشته باشيم .
در پايان يك نكته مهم را فراموش نكنيم و آن اينكه ، بعد از نوازش ، بوسه و معاشقه كه در بالا اشاره شد
و بعد هم رابطه جنسي ، يكهو به يك طرف نغلطيد و خرناسه بكشيد ، نوازش ملايم و بوسيدن بعد از آن
هم بسيار مهم است ، زنان بخصوص به اين مسئله خيلي حساسند و علاقمند
موفق باشی عزیزم یالا نظر بده اگه سوالی هم داری ادرسه ایمیل یا ایدیتونو هم بدین تا جوابتونو بدم!

 روردین ماه دخالت نکنید!
حس حسادت اردیبهشتی ها را تحریک نکنید!

خردادیها به سمت افرادی فرهیخته جذب می شوند!

تحت هیچ شرایطی متولد تیر ماه را دست نیندازید!

مردادی ها عاشق دریافت گل و هدیه و توجه هستند!

شهریوری ها و یک زندگی آرام و بدون ماجرا!

برای هر تصمیمی به متولد مهر ماه فرصت دهید!

آبانی ها سریع دل بسته و سریع تر دل می کنند!

متولد آذر ماه عاشق پیاده روی و پیک نیک است!

سرقول خود به دی ماهی ها بمانید!

بهمنی ها حساس و نکته سنج هستن!

متولد اسفند را به تماشای فیلم اکشن نبرید!

 


برچسب‌ها: رمز بهتر بوسيدن

تاريخ : یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ | 5:4 | نویسنده : behzad |